Μόνο για 24 ώρες
Έκπτωση 42% στα πρώτα σε πωλήσεις | Κωδικός: NOW42

Επιλέξτε την τοποθεσία παράδοσής σας
Επιλογές Αποστολής Ελλάδα

Ενημέρωση παράδοσης

Λόγωπρωτοφανήςζήτησηςκαιτηςδιασφάλισηςτουπροσωπικούμαςναπαραμένειασφαλέςκαθώςεπεξεργαζόμαστετιςπαραγγελίεςσας,υπάρχειμικρήκαθυστέρηση.Ηομάδατηςαποθήκηςμαςεργάζεταισκληράγιαναδιασφαλίσειότιθαλάβετετηνπαραγγελίασαςτοσυντομότεροδυνατό,παρακαλούμεαναμένετε 48ώρεςκαθυστέρησηστηναποστολήτωνπαραγγελιώνκανονικήςπαράδοσης.

Κάντε την παραγγελία σας πριν από τις 5μμ για να λάβετε τη γρήγορη παράδοση εντός του καθορισμένου χρονικού εύρους.
0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0
 • Διάρκεια παράδοσης 1 με 2 εργάσιμες μέρες
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στα κιλά της παραγγελίας
 • Παρακαλούμε συμπληρώστε τα σωστά ταχυδρομικά στοιχεία για την έγκαιρη αποστολή της παραγγελίας σας. 
 • Για παραγγελίες που το βάρος τους υπερβαίνει τα 9kg και η αξία τους αναλογεί έως και 89,99€ η χρέωση είναι 14.99€

*Παρακαλώ προσέξτε κατά την συμπλήρωση του Τ.Κ. σας, διόρι η λάθος συμπλήρωση του μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία παρακολούθησης της παραγγελίας

 • Διάρκεια παράδοσης 1 με 2 εργάσιμες μέρες.
 • Δεν υπάρχει περιορισμός στα κιλά της παραγγελίας.
 • Παρακαλούμε συμπληρώστε τα σωστά ταχυδρομικά στοιχεία για την έγκαιρη αποστολή της παραγγελίας σας.

*Παρακαλώ προσέξτε κατά την συμπλήρωση του Τ.Κ. σας, διότι η λάθος συμπλήρωση του μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία παρακολούθησης της παραγγελίας σας

 • Ταχυδρομικός κώδικας - Οι ταχυδρομικοί κώδικες στην Κύπρο αποτελούνται απο 4 ψηφία. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία σας σωστά (Παράδειγμα: 2006).
 •  Αριθμός σπιτιού - Σε αυτό το πεδίο πρέπει να εισαχθεί μόνο ο αριθμός της οικίας σας ( Παράδειγμα: 28).
 • Διεύθυνση 1 -  Σε αυτό το πεδίο πρέπει να εισαχθεί το όνομα της οδού σας (Παράδειγμα: Mpotsari).
 • Διεύθυνση 2 (Πρόσθετες πληροφορίες) - Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να εισάγετε επιπλέον πληροφορίες όπως όροφος, διαμέρισμα κτλ.
 • Πόλη- Σε αυτό το πεδίο θα πρέπει να εισάγετε το όνομα της πόλης σας (Παράδειγμα: Larnaka).

*Παρακαλούμε θερμά όπως συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες για να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση. 

*Κάντε την παραγγελία σας πριν από τις 14:00μμ για να λάβετε τη γρήγορη παράδοση εντός του καθορισμένου χρονικού εύρους.